TOPlist
Požár
Dne 18.4.2014 na pokyn krajského operačního střediska ve Zlíně vyjížděla jednotka SDH Chvalčov spolu s dalšími 10 jednotkami HZS Zl.Kraje a jednotkami sboru dobrovolných hasičů do obce Police u Valašského meziříči k požáru uskladněného sena. Výjezd jednotky 21:20 Návrat na základnu 3:55 CAS 24 1+6 Opel Frontera 1+3


Napsali o nás

Dne 13.8.2009 Vyšel v tisku KROMĚŘÍŽSKÝ DENÍK článek o našem SDH v rubrice Lidé Svatého Floriána
Lidé sv. Floriána.jpg

Zpravodaj OBEC CHVALČOV OZNAMUJE číslo 1 Ročník XLII Leden-Únor 2010

Tak pomalu se blíží konec roku a s tím je vždy spojené rekapitulování uplynulých dvanácti měsíců.

V současné době působí JSDH Chvalčov v požárním poplachovém plánu jako jednotka požární ochrany kategorie JPO V., s místem působnosti katastr obce Chvalčov. Odbornou způsobilost hasičů si průběžně zdokonalujeme. Mimo běžných školení velitelů, strojníků, techniků a hasičů, uživatelů dýchací techniky, hasiče zdravotníky, pracovníky s motorovou pilou a jiných specializací se připravují i další kurzy. Mimo teoretickou část absolvují členové jednotky pravidelně také praktickou přípravu a kondiční cvičení. Členskou základnu tmelí také kulturní akce a brigády na údržbě techniky a objektu hasičské zbrojnice.
Mimo represivní činnost, která je samozřejmě prioritou jednotky, se hasiči soustředí částečně i na prevenci a propagaci požární ochrany. Probíhají pravidelné přednášky o požární ochraně, ukázkové akce s technikou i na našich webových stránkách sboru.

V letošním roce jsme zasahovali celkem při 17 mimořádných událostech, kam byla vyslána naše zásahová jednotka KOPIS (Krajské operační informační středisko) Zlínského kraje

K prvnímu technickému zásahu letošního roku jsme vyjížděli 23. února k odstranění sněhových převisů na budově OÚ. Další zásah - 2. dubna požár sazí v komíně v ulici na Chaloupkách. Ještě ten samý měsíc a to 26. jsme zasahovali při požáru lesního porostu Pod Liškárou. Během několika hodin jsme byli povoláni v nočních hodinách znovu k údajnému požáru chaty na Říce. V květnu 2x technický zásah odstranění stromu přes komunikaci a odstranění uhynulé zvěře ze studny. V měsíci červnu 1x technický zásah pomoc při likvidaci včelstev napadených včelím morem. Dále v tomto měsíci bylo provedeno plánované Požární taktické cvičení (ÚSP Javorník) ve spolupráci HZS PS Bystřice pod Hostýnem a JSDH Bystřice p. Host. V červenci jeden technický zásah odstranění stromu přes komunikaci směrem na Tesák. Bohužel se ani nám nevyhýbají i plané poplachy, a proto jsme byli v srpnu nuceni dorazit k údajně zapálenému stohu v obci Blazice. Tímto ale nechceme odrazovat spoluobčany od nahlašování požárů, vaše pozornost mnohdy dokáže zachránit nejen majetek, ale v některých případech i lidský život. V měsíci říjnu celkem 5 technických zásahu a to odstranění stromů z komunikace kvůli náhlým sněhovým srážkám. Během této kalamity naše jednotka vyjela dokonce ke čtyřem událostem během 24 hodin, aby zajistila pro vás a vaše spoluobčany bezpečnost a průjezdnost místních komunikací. Podobně tomu bylo i v měsíci listopadu, kdy strom přes komunikaci znemožňoval do našeho příjezdu plynulý provoz. V měsíci prosinci byl pro jednotku vyhlášen poplach ze strany HZS Zlínského kraje kvůli prověrce a kontrole akceschopnosti jednotky a před Vánocemi jsme byli povoláni k zahoření v kotelně domu v ulici Na kamenci, které bylo uhašeno již před příjezdem jednotky.

 Dne 28. prosince proběhla v naší klubovně výroční valná hromada sboru, kde dojde k uzavření a zrekapitulování  roku dle všech formalit a tak říkajíc slavnostně. Probereme, co se během celého roku naplánovalo a splnilo nebo kde je příště nutno přidat trošku píle. Budou zde předneseny celkové zprávy o činnosti sboru, zpráva velitele JSDH, zpráva strojníka, či zpráva o hospodaření SDH.

Na 9. ledna 2010 připravujeme tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu Vám bude hrát hudební skupina Rytmix Holešov. Určitě tuto skupinu znáte, hraje a baví naše diváky na našich akcích už pár let. Na ples připravujeme bohaté občerstvení a pestrou tombolu. Určitě Vás přijdou osobně pozvat i s přáním do nového roku členové našeho SDH .

Dovolte mi, abych Vám jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů ve Chvalčově popřál v novém roce mnoho úspěchů v osobním i rodinném životě a neopomenu připojit přání, abychom se spolu setkávali pouze při společenských a jiných příjemných příležitostech.

Služba
Služba:
V-
S-
H-


úklid:
Předání  každý    pátek 18-19:00 
HASIČI ZNAK 0.JPG

Informace pro členy SDH a JSDHInfo pro členy SDH:V sobotu 21.5. brigáda ve zbrojnici od 13:00.
 
 

 


 

 

 

Stav v Bystřičce v cm
Graf nelze zobrazit
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one